valstybės tarnyba

valstybės tarnyba
valstybės tarnyba statusas T sritis Politika apibrėžtis Visi valstybės tarnautojai arba visuma įvairių procesų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų veiklą. Modeliai: karjeros, reglamentuojamas teisės aktais; ir postų (pareigų), reglamentuojamas bendraisiais teisės aktais, taikomais ir privačiajam sektoriui. Pagal karjeros modelį, valstybės tarnautojai priimami į žemiausio lygio pareigas neterminuotam laikotarpiui; karjeros metu eina vis aukštesnes pareigas. Pagal postų modelį, atsižvelgiant į kvalifikaciją, priimama terminuotam laikotarpiui į įvairaus lygio pareigas atlikti tam tikras funkcijas. Lietuvos valstybės tarnybos modelis yra mišrus, bet turi daugiau karjeros modelio bruožų (pvz., nors priimama į įvairaus lygio pareigas, tai neterminuota ir galima kilti karjeros laiptais). Lietuvoje reglamentuojama Valstybės tarnybos įstatymu ir kitų įstatymų aktais; 1995 priimtas Valdininkų įstatymas, 1999 – Valstybės tarnybos įstatymas, 2002 – nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija bei jo įgyvendinimo įstatymas. atitikmenys: angl. civil service ryšiai: susijęs terminasvalstybės tarnautojas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • valstybės tarnyba — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Visuma teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis tam tikrus viešojo administravimo darbus. Pareigybės skirstomos į karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, įstaigų vadovų ir pakaitinių …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Institucijos ir įstaigos, turinčios įstatymų nustatytus viešojo administravimo įgaliojimus, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų: atstovaujamosios,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Valstybės tarnautojo pareigybę apibūdinantis dokumentas, kuriame nurodoma pareigybės pavadinimas, lygis ir kategorija, nustatomi specialūs reikalavimai valstybės tarnautojui, nurodomos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis jam priskirtą viešojo administravimo veiklą. atitikmenys: angl. civil servant šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Sąrašas, kuriame nurodomi valstybės tarnautojų pareigybių pavadinimai, lygiai ir kategorijos. atitikmenys: angl. list of positions of civil servants šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojo kvalifikacijos klasė — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Tam tikros kategorijos valstybės tarnautojo kvalifikacijos lygmuo. atitikmenys: angl. qualification class šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66 2130) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojo statusas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Valstybės tarnautojo teisinė padėtis. atitikmenys: angl. status of a civil servant šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66 2130) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės politikas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Asmuo, įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas į Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės prekybos laivyno vadovybė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tarnyba, įtraukta į kiekvienos sąjungininkų šalies vyriausybės sudėtį, karo metu atsakinga už savo prekinių laivų valdymą. atitikmenys: angl. national shipping authority pranc. autorité nationale chargée de la… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”